Standardisert pasientforløp: Livmorkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege: Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Bjørsvik Eilertsen, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp. v. 1.4
Regional prosedyre Livmorkreft
-
Regional prosedyre via St.Olavs EQS, samt publicversjon- Livmorkreft Måleparameter
-
Måleparameter esp- monitorering av standardiserte pasientforløpesp  Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Regional prosedyre Behandling
-
Behandling
Regional prosedyre.Kirurgisk behandling, St. Olav.
Regional prosedyre.Postoperativ kirurgi- St. Olav Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning  16 kalenderdager
-
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avslutning utredning ( beslutning tas) 16 kalenderdager. Prosesskart