Standardisert pasientforløp: Livmorkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege: Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Bjørsvik Eilertsen, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp. v. 1.4
Regional prosedyre Livmorkreft
-
Regional prosedyre via St.Olavs EQS, samt publicversjon- Livmorkreft M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter esp- monitorering av standardiserte pasientforl\x{fffd}pesp  Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Regional prosedyre Behandling
-
Behandling
Regional prosedyre.Kirurgisk behandling, St. Olav.
Regional prosedyre.Postoperativ kirurgi- St. Olav Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning  16 kalenderdager
-
Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling til avslutning utredning ( beslutning tas) 16 kalenderdager. Prosesskart