Standardisert pasientforløp Hjernekreft Hovedforløp Forløpsansvarligoverlege Stephan Schüler, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.0
SPF HMN Hjernekreft
-
SPF HMN Hjernekreft Måleparameter
-
Måleparameter-esp monitorering av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Regional prosedyre.St. Oavs EQS Behandling
-
Behandling Regional prosedyre, St.Olavs EQS Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning foregår i HNT  21-28 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling- 21-28 Kalenderdager Prosesskart