Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer - terminal fase v. 1.1
Innen 4 uker Etiske valg ved avslutning av livsforlengende behandling Palliativt team
-
Palliativt team Prest /Diakon
-
Prest/ Diakon har tilbud for pasient og pårørende Tilbud oom ettersamtale
-
En fra ALS teamet tar telefonsik kontakt med nærmeste pårørende innen 1 mnd etter pasientens død.  Ved behov tilbys samtale på poliklinkk. Jevnlig oppfølging av ALS team avhengig av status
-
Jevnlig oppfølging av ALS team avhengig av status og behov. Informer pårørende og samarbeidspartnere om telefonnummer tiL ALS koordinator. Åpen innleggelse Levanger/ Namsos
-
Pas. har åpen innl. under hele forløpet- se kriterier. Pas. tilh SL og SN  leggs inn på den avd. som er aktuell i forhold til diagnose/ problemstilling og evt. overflyttes annen avdeling, hvor pasienten er kjent fra før. Terminal fase
-
Terminal fase Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Til hovedforløp
-
Til hovedforløp Individuell oppfølging etter diagnose
-
Individuell oppfølging etter diagnose Prosesskart