Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer - terminal fase v. 1.1
Innen 4 uker Etiske valg ved avslutning av livsforlengende behandling Palliativt team
-
Palliativt team Prest /Diakon
-
Prest/ Diakon har tilbud for pasient og p\x{fffd}r\x{fffd}rende Tilbud oom ettersamtale
-
En fra ALS teamet tar telefonsik kontakt med n\x{fffd}rmeste p\x{fffd}r\x{fffd}rende innen 1 mnd etter pasientens d\x{fffd}d.  Ved behov tilbys samtale p\x{fffd} poliklinkk. Jevnlig oppf\x{fffd}lging av ALS team avhengig av status
-
Jevnlig oppf\x{fffd}lging av ALS team avhengig av status og behov. Informer p\x{fffd}r\x{fffd}rende og samarbeidspartnere om telefonnummer tiL ALS koordinator. \x{fffd}pen innleggelse Levanger/ Namsos
-
Pas. har \x{fffd}pen innl. under hele forl\x{fffd}pet- se kriterier. Pas. tilh SL og SN  leggs inn p\x{fffd} den avd. som er aktuell i forhold til diagnose/ problemstilling og evt. overflyttes annen avdeling, hvor pasienten er kjent fra f\x{fffd}r. Terminal fase
-
Terminal fase Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Til hovedforl\x{fffd}p
-
Til hovedforl\x{fffd}p Individuell oppf\x{fffd}lging etter diagnose
-
Individuell oppf\x{fffd}lging etter diagnose Prosesskart