Standardisert pasientforløp Myelomatose. (Beinmargskreft.)Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.3
Regional prosedyre. Myelomatose (Beinmargskreft)
-
Regional prosedyre. Myelomatose (Beinmargskreft) M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter-esp- monitorering av standardiserte pasientforl\x{fffd}p Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging HNT og St. Olav Behandling
-
Behandling HNT og St. Olav Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT  30 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling-30 Kalenderdager Prosesskart