Standardisert pasientforløp Myelomatose. (Beinmargskreft.)Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.3
Regional prosedyre. Myelomatose (Beinmargskreft)
-
Regional prosedyre. Myelomatose (Beinmargskreft) Måleparameter
-
Måleparameter-esp- monitorering av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging HNT og St. Olav Behandling
-
Behandling HNT og St. Olav Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT  30 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling-30 Kalenderdager Prosesskart