Standardisert pasientforløp: Livmorhalskreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlige: overlege Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Eilertsen, Namsos. v. 1.4
Regional prosedyre Livmorhalskreft
-
Regional prosedyre St.Olavs EQS, samt publicversjon-Livmorhalskreft Måleparameter
-
Måleparameter eSP Monitorering av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning 30-36 Kalenderdager
-
30-36 Kalenderdager Fra henvisning mottatt, til start medikamnetell/ kirurgisk behandling 30- 36 kalenderdager.
Fra første møte i utredende avdeling til avsluttet utredning, 16 kalenderdager. Prosesskart