Standardisert pasientforløp: Livmorhalskreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlige: overlege Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Eilertsen, Namsos. v. 1.4
Regional prosedyre Livmorhalskreft
-
Regional prosedyre St.Olavs EQS, samt publicversjon-Livmorhalskreft M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter eSP Monitorering av standardiserte pasientforl\x{fffd}p Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning 30-36 Kalenderdager
-
30-36 Kalenderdager Fra henvisning mottatt, til start medikamnetell/ kirurgisk behandling 30- 36 kalenderdager.
Fra f\x{fffd}rste m\x{fffd}te i utredende avdeling til avsluttet utredning, 16 kalenderdager. Prosesskart