Standardisert pasientforløp: Brystkreft. Delforløp. Kjemoterapi. Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos v. 1.2
Kontroll og oppfølging Lokalavansert brystkreft Regionalt forløp til lokalavanserte brystkreft Kirurgisk behandling og kontroll Livsforlengende behandling Strålebehandling Systemisk behandling i tilegg til kjemoterapi Zoledronsyre Link til St. Olav
-
Strålebehandling HER-2positiv:Herceptin hver3 uke i 1 år Kjemoterapi i 12 -24 uker.  Link til St. Olav Til hovedforløp Henvisning, utredning og diagnostikk Oppstart Zoledronsyre(Zometa) innen 6 mnd. etter operasjon Prosesskart