Standardisert pasientforløp: Brystkreft. Delforløp. Kjemoterapi. Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos v. 1.2
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Lokalavansert brystkreft Regionalt forl\x{fffd}p til lokalavanserte brystkreft Kirurgisk behandling og kontroll Livsforlengende behandling Str\x{fffd}lebehandling Systemisk behandling i tilegg til kjemoterapi Zoledronsyre Link til St. Olav
-
Str\x{fffd}lebehandling HER-2positiv:Herceptin hver3 uke i 1 \x{fffd}r Kjemoterapi i 12 -24 uker.  Link til St. Olav Til hovedforl\x{fffd}p Henvisning, utredning og diagnostikk Oppstart Zoledronsyre(Zometa) innen 6 mnd. etter operasjon Prosesskart