Standardisert pasientforløp Lungekreft Hovedforløp Forløpsansvarlig overlege Per Arne Oppegaard, Levanger Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.1
Regional prosedyre Lungekreft
-
Regional prosedyre Lungekreft M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter- esp- monitorering av standardiserte pasientforl\x{fffd}p Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging foreg\x{fffd}r i HNT og St. Olav Behandling
-
Behandling, utf\x{fffd}res i HNT og St.Olav, avhengoig av behandlingstype Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning foreg\x{fffd}r i HNT 35-42 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling- str\x{fffd}lebehandling/kirurgisk behandling-35-42 kalenderdager Prosesskart