Standardisert pasientforløp Lungekreft Hovedforløp Forløpsansvarlig overlege Per Arne Oppegaard, Levanger Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.1
Regional prosedyre Lungekreft
-
Regional prosedyre Lungekreft Måleparameter
-
Måleparameter- esp- monitorering av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging foregår i HNT og St. Olav Behandling
-
Behandling, utføres i HNT og St.Olav, avhengoig av behandlingstype Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning foregår i HNT 35-42 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling- strålebehandling/kirurgisk behandling-35-42 kalenderdager Prosesskart