Standardisert pasientforløp Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer.Delforløp Utredningsoversikt Foløpsansvarlig overlege Krisitna Devik, Namsos v. 1.0
Terminal fase
-
Terminal fase Individuell oppfølging etter diagnose
-
Individuell oppfølging etter diagnose Til hovedforløp
-
Til hovedforløp Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Tileggsundersøkelser
-
Tileggsundersøkelser- Lenke til St. Olavs dokument Standardutredning
-
Standardutredning- Lenke til St. Olavs dokument
Diagnosen baseres på typisk klinikk og EMG funn, samt eksklusjon av differensialdiagnoser Utredning Pasienten legges inn på Nevrologisk avdeling Namsos
-
Utredning- klikk for mer info Prosesskart