Standardisert pasientforløp Lymfomer.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.1
Regional prosedyre Lymfom
-
Regional prosedyre Lymfom M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter- esp monitorering av standardiserte pasientforl\x{fffd}p Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging. HNT og St. Olav Behandling
-
Behandling HNT og St. Olav Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT 21- 28 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til start behandling-21- 28 kalenderdager Prosesskart