Standardisert pasientforløp Lymfomer.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.1
Regional prosedyre Lymfom
-
Regional prosedyre Lymfom Måleparameter
-
Måleparameter- esp monitorering av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging. HNT og St. Olav Behandling
-
Behandling HNT og St. Olav Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT 21- 28 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til start behandling-21- 28 kalenderdager Prosesskart