Standardisert pasientforløp Blærekreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.2
Regional prosedyre Bl\x{fffd}rekreft
-
Regional prosedyre Bl\x{fffd}rekreft M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter-esp monitorering  av standardiserte pasientforl\x{fffd}p Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging HNT Behandling
-
Behandling HNT Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT 46  Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling-46  Kalenderdager Prosesskart