Standardisert pasientforløp Blærekreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.2
Regional prosedyre Blærekreft
-
Regional prosedyre Blærekreft Måleparameter
-
Måleparameter-esp monitorering  av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging HNT Behandling
-
Behandling HNT Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT 46  Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling-46  Kalenderdager Prosesskart