Standardisert pasientforløp Kronisk lymfatisk leukemi. Hovedforløp.Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos. Kopi av regionalt standardisert pasientforløp v. 1.1
Regional prosedyre KLL (Kronisk lymfatisk leukemi)
-
Regional prosedyre KLL (Kronisk lymfatisk leukemi) Måleparameter
-
Måleparameter.esp monitorering av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Pasientinformasjon Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Regional prosedyre  Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Regional prosedyre  32 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling- 32 Kalenderdager Prosesskart