Standardisert pasientforløp Hjernekreft Delforløp Henvisning, utredning og diagnostikk Forløpsansvarlig overlege, Stephan Schüler, Namsos v. 1.1
Symptomlindrende
-
Vevsdiagnose eller terapi ikke aktuelt p\x{fffd} grunn av komorbiditet elelr funskjonsniv\x{fffd}. Lindrende tiltak som antiepileptika og kortikosteroider vurderes A23O
-
Overf\x{fffd}ring annet helseforetak/ sykehus  A23CM  A23CA  A23CI
-
Beslutning om initial behandling A23CK
-
Beslutning om initial behandling
A23S
-
Utredning start-f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te A23A
-
Start pakkeforl\x{fffd}p- Henvisning mottatt A23A
-
Start pakkeforl\x{fffd}p- Henvisning mottatt Onkologisk vurdering
-
Konklusjon om at biopsi elelr reseksjon ikke er aktuelt->Viderehenvise i samme pakkeforl\x{fffd}pet til onkologisk vurdering for annen type symptomlindrende og livsforlengende behandling. Adjuvant eller lindrende behandling
-
Prim\x{fffd}r str\x{fffd}le og/eller kjemoterapi, postoperativ str\x{fffd}le og/eller kjemoterapi, symptomlindrende behandling CT/MR Caput
-
MR er  foretrukket bildemodalitet ved mistanke om hjernesvulst
Svar tilbake til henvisende instans \x{fffd}yeblikkelig hjelp /Elektiv innleggelse
-
Nevrologisk utredning med anamnese, klinisk unders\x{fffd}kelse med vekt p\x{fffd} fokalnevrologiske utfall, inkludert kognitive problemer, epileptiske anfall og trykksymptomer. Ved MR/ CT som gir mistanke om malign hjernesvulst med \x{fffd}dem, steroidbeh. etter fast regime. Behandlings beslutning: Evt. MDT- m\x{fffd}te
-
Beslutning om behandlingstilbud tas av nevrokirurgisk avd./MDT n\x{fffd}r n\x{fffd}dvendig utredning og vurdering er tatt. Det kodes for p\x{fffd}vist h\x{fffd}ygradig hjernesvulst eller tentativ diagnose h\x{fffd}ygradig prim\x{fffd}r hjernesvulst, A23CK. 7-14 kalenderdager
-
Fra avsluttet utredning til start behandling
Kirurgisk behandling  7 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling
Medikamentell behandling  14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling
Str\x{fffd}lebehandling 14 kalenderdager 8 kalenderdager
-
Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling til avluttet utredning ( beslutning tas) Prim\x{fffd}r kirurgisk behandling eller vevsdiagnose
-
Operat\x{fffd}r henviser ved h\x{fffd}ygradig hjernesvulst til tilsyn fra onkolog og videre behandling ved kreftklinikken.Regional prosedyre Klinisk beslutning: Ut av pakkeforl\x{fffd}p
-
P\x{fffd}vises sannsynlig lavgradig prim\x{fffd}r hjernesvulst, annen intrakraniell svulst eller metastaser er videre utredning, behandling og oppf\x{fffd}lging av ansvarlig avdeling i tr\x{fffd}d med nasjonale retningslinjer. Utredning \x{fffd}.hjelp/ Elektiv innl./Poliklinisk time
-
Ytterligere utredning etter prim\x{fffd}rsvulst utenfor nervesystemet, funksjoneell MR, rtg. thorax, CT thorax/abdomen, spinalpunksjon og blodpr\x{fffd}ver, tumormark\x{fffd}rer. Det kan gj\x{fffd}res biopsi av tumor p\x{fffd} dette tidspunktet. Henvisning mottatt
-
Vurderes av fagansvrlig overlege, som bestiller preoperatov MR, tidlig postoperativ MR kontroll, blodpr\x{fffd}ver. Preoperativ 3D MR med fiducials er pr. i dag standard. Funksjonell MR, tractografi eller angiografi p\x{fffd} indikasjon Konsultasjon
-
Mistanke om hjernesvulst kan utl\x{fffd}ses av mange ulike nevrologiske symptomer og hendelser. Ved MR/CT som viser mistanke om malign hjernesvulst med \x{fffd}dem, skal steroidbehandling startes etter fast regime. Til hovedforl\x{fffd}p HNT
-
Til hovedforl\x{fffd}p HNT Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Regional prosedyre Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Symptomer/ sykdom oppst\x{fffd}r
-
Symptomer p\x{fffd} hjernesvulst, varierer med hvor i hjernen svulsten sitter. Klik for mer info. 6 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te utredende avdeling Prosesskart