Standardisert pasientforløp Lymfom. Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos. v. 1.2
Delforl\x{fffd}p mottak av henvisning
-
Klikk for detaljert forl\x{fffd}p Henvisning mottas og vurderes
-
Pasienten m\x{fffd}ter p\x{fffd} poliklinikk /elektiv innleggelse avh. av lokalsykehus A06O
-
Overf\x{fffd}ring annet sykehus A06CK  A06CM  A06CA  A06CI
-
Beslutning ved initial behandling A06S
-
Utredning start A06A
-
Start pakkeforl\x{fffd}p- Henvisning mottatt Supplernde unders\x{fffd}kelser Konsultasjon onkolog / hemtaolog MDT - m\x{fffd}te 14 kalenderdager
-
Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling til avsluttet utredning ( beslutning tas) Henvisning  Til hovedforl\x{fffd}p
-
Til hovedforl\x{fffd}p HNT Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging HNT og St. Olav Behandling
-
Behandling  HNT og St. Olav Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT Sympotom oppst\x{fffd}r 4 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling Prosesskart