Standardisert pasientforløp Lymfom. Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos. v. 1.2
Delforløp mottak av henvisning
-
Klikk for detaljert forløp Henvisning mottas og vurderes
-
Pasienten møter på poliklinikk /elektiv innleggelse avh. av lokalsykehus A06O
-
Overføring annet sykehus A06CK  A06CM  A06CA  A06CI
-
Beslutning ved initial behandling A06S
-
Utredning start A06A
-
Start pakkeforløp- Henvisning mottatt Supplernde undersøkelser Konsultasjon onkolog / hemtaolog MDT - møte 14 kalenderdager
-
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning ( beslutning tas) Henvisning  Til hovedforløp
-
Til hovedforløp HNT Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging HNT og St. Olav Behandling
-
Behandling  HNT og St. Olav Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT Sympotom oppstår 4 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til første fremmøte i utredende avdeling Prosesskart