Standardisert pasientforløpTestikkelkreft. Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Tron Tronsen, Levanger v. 1.1
A18CK  A18CM  A18CA  A18CI A18B
-
Biopsi-prøvetaking utført A18S
-
Utredning start-første fremmøte A18A
-
Start pakkeforløp-Henvisning mottat
12 kalenderdager
-
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning(beslutning tas)
Mottak og vurdering av henvisning. Brev til pasient
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Til hovedforløp HNT
-
Til hovedforløp HNT Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging -Regional prosedyre Behandling
-
Behandling-Regional prosedyre. Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT 5 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til første fremmøte i utredende avdeling Prosesskart