Standardisert pasientforløpTestikkelkreft. Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Tron Tronsen, Levanger v. 1.1
A18CK  A18CM  A18CA  A18CI A18B
-
Biopsi-pr\x{fffd}vetaking utf\x{fffd}rt A18S
-
Utredning start-f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te A18A
-
Start pakkeforl\x{fffd}p-Henvisning mottat
12 kalenderdager
-
Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling til avsluttet utredning(beslutning tas)
Mottak og vurdering av henvisning. Brev til pasient
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Til hovedforl\x{fffd}p HNT
-
Til hovedforl\x{fffd}p HNT Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging -Regional prosedyre Behandling
-
Behandling-Regional prosedyre. Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT 5 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling Prosesskart