Standardisert pasientforløp Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevrosykdommer. Henvisning og utredning. Forløpsansvarlig overlege Kristina Devik, Namsos v. 1.1
Terminal fase
-
Terminal fase Poliklinikktime
-
Oppfølgingssamtale hos nevrolog og sykepleier/ALS team innen 2-3 uker etter formidling av diagnose. Det anbefales å ha med pårørende eller støtteperson til kontrollene. Sykepleier koordinerer tverrfaglig vurdering der dette er aktuelt ~ 6-12 uker
-
Avhenger av sykdommens progresjon og pasientens behov, men anbefales hver 6. -12. uke ~ innen 14 dager
-
Poliklinikktime for oppfølging av informasjon og oppfølging etter diagnose ~1 uke
-
Vanligvis innlagt +/- 1 uke til utredning Individuell oppfølging etter diagnose
-
Individuell oppfølging etter diagnose Refleksjon i forbindelse med utredning
-
Gir resultatene av utredningen tilstrekkelig holdepunkter for å informere pasienten om MND- diagnose? Tverrfaglig møte. Epikrise sendes ALS koordnator Namsos og Levanger
Send PLO melding nå, hvis det ikke er utført- avklar med pas./pår. Til hovedforløp
-
Til hovedforløp Kontroller
-
Pasienten følges på nevrologisk poliklinkk. Første kontroll skal komme innne 2-3 uker etter at diagnosen er formidlet. Videre kontroller hver 6.-12. uke, eller etter behov. Sykepleier koordinerer tverrfaglig vurdering der dette er aktuelt Informasjons samtale
-
Lege og s.pl deltar. Rammene for utredningen må gjennomtenkes.
Pårørende bør være tilstede under samtalen. Vurder allerede nå om det skal sendes PLO melding.Epikrise sendes koordinator på Namsos og  Levanger Utredning  Pasienten legges inn på nevrologisk avd. Namsos.
-
Tilsyn fra spesialiteter under innl. Standardutredning og eventuelle tileggsundersøkelser beskrevet i retningslinjen. Individuell vurdering, send beskj. via postkassen til logoped og ring logoped. Logoped møter evt. opp ved neste kontakt
Klikk for mer info Henvisning
-
Ved mistanke om motornevronesykdom skal pasienten henvises til nevrologisk avdeling for utredning. Se sjekkliste, følgeskriv til ALS koordinator
Henv. vurderes av fagansvarlig overlege som forhåndsbestiller aktuelle suppl. undersøkelser.
Klikk for mer info Symptomer på sykdom
-
Umerkelig start og progressive symprtomer er karakteriske. Pareser i ekstemiteter ( ofte asymetriske), dysartri og svelgvansker er vanlige debusymptomer. ~ 21 dager
-
Vanligvis innlegges pasienten innen 2-3 uker for utredning Prosesskart