Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevrosykdommer - henvisning og utredning v. 1.2
~ 21 dagerSymptomerpå sykdomHenvisningUtredningPasientenlegges inn pånevrologiskavd. Namsos.InformasjonssamtaleKontrollerNevrologiskavdelingHenvisning ogutredningTil hovedforløpRefleksjon iforbindelse medutredningFastlegeHjemIndividuell oppfølgingetter diagnose~1 uke~ innen 14 dager~ 6-12 ukerSykehusAnnenavdelingPoliklinikktimeØ.hj.NevrologiskpoliklinikkTerminal fase