Standardisert pasientforløp Tykk og endetarmskreft. Delforløp. Primær kirurgisk behandling. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos v. 1.2
3-7 dagerMøter tilinnleggelsePreoperativforberedesleAnestesiRegistrere oganalyserepreparatPostoperativobservasjonog behandlingPostoperativovervåkingHjemKirurgisksengepostOperasjonsavdleingPostoperativovervåkingLaboratoriemedisinskklinikk, avdeling forpatologiPrimær kirurgiskbehandlingHenvisnig og utredningAdjuvant kjemoterapiTil hovedforløpCa. 3 uker etter operasjonKontrollUtreise-samtaleOperasjonKirurgiskpoliklinikkKontroll og oppfølgingNeoadjuvant kjemoterapived tykktarnskreftNeoadjuvant radiokjemoved endetarmkreft-Regional prosedyreKurativ behandling