Standardisert pasientforløp Primær Leverkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.2
Regional prosedyre Primær leverkreft
-
Regional prosedyre Primær leverkreft Måleparameter
-
Måleparameter- esp monitorering av standardiserte pasinetforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging av primær leverkreft.Helsedirektoratet. Behandling
-
Behandling. Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT  32-39 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til Medikamentell behandling 32 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til Reseksjon, ablasjon eller kjemoembolisering 39 kalenderdager Prosesskart