Standardisert pasientforløp Primær Leverkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.2
Regional prosedyre Prim\x{fffd}r leverkreft
-
Regional prosedyre Prim\x{fffd}r leverkreft M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter- esp monitorering av standardiserte pasinetforl\x{fffd}p Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging av prim\x{fffd}r leverkreft.Helsedirektoratet. Behandling
-
Behandling. Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT  32-39 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til Medikamentell behandling 32 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til Reseksjon, ablasjon eller kjemoembolisering 39 kalenderdager Prosesskart