Standardisert pasientforløp Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer. Delforløp Oppfølging etter diagnose. Forløpsansvarlig overlege Kristina Devik,Namsos v. 1.1
Fysisk funksjon
-
Fysisk funksjon
HNT Fysioterapi og ergoterapi
St. Olavs dokument Nevrologi. Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer. Utredning, behandling og oppfølging Hjelpemiddelsentralen
-
Hjelpemiddelsentralen Uenighet om beslutning
-
Uenighet om beslutning Dokument fra St. Olav Akutt respirasjons svikt
-
Akutt respirasjons svikt Dokument fra St. Olav PEG
-
PEG Dokument fra St. Olav Gastrokirurg
-
Henvises til gastokirurgisk klinikk  ved behov for PEG Lindrende behandling
-
Lindrende behandling Prest / Diakon
-
Prestetjenesten eller Diakon har tilbud for pasient og pårørende Sosionom med spesialist barn og sorg
-
Vurder henvising til sosionom med kompetanse på barn og sorg Smerter/ spastisistet
-
Smerter/ spastisistet
St. Olavs dokument Nevrologi. Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer. Utredning, behandling og oppfølging Kommunikasjon
-
Kommunikasjon
St. Olavs dokument Nevrologi. Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer. Utredning, behandling og oppfølging Oppfølgingsmøter ALS team og ansvars grupper
-
ALS team og ansvargruppen har jevnilige oppfølgingsmøter med pasienten og pårørende. Møter der pasienten er på det stadiet han/hun er, hjemme, sykehjem, poliklinikk eller sengeavd. Ansvargrupper sikrer god flyt og bedre samarbeid rundt pas. Dysfagi/ Ernæring
-
Dysfagi/ Ernæring
St. Olavs dokument Nevrologi. Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer. Utredning, behandling og oppfølging Sialorè
-
Sialorè
St. Olavs dokument Nevrologi. Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer. Utredning, behandling og oppfølging Respirasjonstøtte/ ventilasjonsstøtte Bronchial sekresjon
-
St. Olavs dokument Nevrologi.  ALS og andre motornevronsykdommer. Utredning, beh. og oppfølging
Pas. med antydning til redusert lungefunksjon skal henv. til lungepoliklinikk ved St. Olavs hospital for vurdering, samtale og informasjon om ventilasjonsstøtte Kognitiv funksjon
-
Kognitiv funksjon
St. Olavs dokument Nevrologi. Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer. Utredning, behandling og oppfølging
HNT Ergoterapi Angst/ depresjon
-
Angst/ depresjon
St. Olavs dokument Nevrologi. Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer. Utredning, behandling og oppfølging Kontroll med 6-12 ukers intervall ved ALS team med ansvarlig nevrolog
-
Kontroll med 6-12 ukers intervall ved ALS team med ansvarlig nevrolog
ALS teamet må være i forkant av sykdomsutviklingen
Klikk for mer info Åpen innleggelse Levanger/ Namsos. Akutt forverring
-
Akutt forv. ALS pas. har åpen innl.se kriterier for innl. På SL og SN legges de inn på med.avd. og på den avd. diagnosen hører hjemme. På SN overfl. pas snarest til nevrol post, så snart utredn. er tatt/beh igangsatt og pas er stabil nok
Klikk for mer info Terminal fase
-
Terminal fase Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Til hovedforløp
-
Til hovedforløp Individuell oppfølging etter diagnose
-
Individuell oppfølging etter diagnose Stimulerer til etablering av ansvargrupper
-
Deltagere, pasient, evt. pårørende, koordinator( ofte saksbehandler i kommunen) fastlege, kommunal ergoterapeut og fysioterapeut, kontaktpers. hjemmetjeneste/ sykeheim,ALS team. Sikre et teverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte tjenester Individuell oppfølging etter diagnose
-
Livslang individuell oppfølging etter diagnose er stilt og tilpasset sykdomsutformingen, samt pasientens ønsker og behov Prosesskart