Standardisert pasientforløp Føflekkreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos v. 1.2
A38B
-
Biopsi A38S
-
Utredning start A38A
-
Pakkeforløp start Mottat brev om tid og sted for behandling Konsultasjon
-
Klikk for mer info Evt. fjerning av vaktpost- lymfeknute
-
Evt. fjerning av vaktpost- lymfeknute I noen få tilfeller blir pasienten innlagt  Scintigrafi, Ultralyd, CT, PET
-
Vaktpostdiagnostikk skal gjøres for melanomer > 1 mm. Ved indikasjon for vaktpostdiagnostikk trengs forundersøkelser.
Dagen før operasjon gjøres scintegrafi med påfølgende ultralyd for identifisering av vaktpostlymfeknute. Er denne forstørret, tas cellepr Mottak henvisning Registrere og analysere preparat Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Til hovedforløp HNT
-
Til hovedforløp HNT Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Regional prosedyre Henvisning, utredning, diagnostikk
-
Henvisning, utredning, diagnostikk Symptom oppstår
-
Klikk for mer info Vurdering av henvisning, ferdig utredet bildediagnostikk, inkl. prøver til patolog og konsultasjon kirurg: 14 kalenderdager
-
Vurdering av henvisning, ferdig utredet bildediagnostikk, inkl. prøver til patolog og konsultasjon kirurg: 14 kalenderdager Prosesskart