Standardisert pasientforløp: Brystkreft. Delforløp. Kontroll og oppfølging. Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos. v. 1.1
Henvisning og utredning Behandling Til hovedforl\x{fffd}p Kontroll og oppf\x{fffd}lging Prosesskart