Standardisert pasientforløp Nevroendokrine svulster Hovedforløp Forløpsansvarlig overlege Anders Svare,Namsos.Kopi av regionalt standardisert pasientforløp v. 1.0
SPF HMN Nevroendokrine svulster
-
SPF HMN Nevroendokrine svulster M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter-esp monitorering av standardiserte pasientforl\x{fffd}p Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Regional prosedyre. St.Olavs EQS Behandling
-
Behandling Regional prosedyre St. Olavs EQS Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Regional prosedyre St.Olavs EQS 14-21 (56) Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling 14 kalenderdager
Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}et i utredende avdeling til avsluttet utredning ( beslutning tas) 21 kalenderdager
Fra henvisning mottatt, til start behandling 56 kalenderdager Prosesskart