Standardisert pasientforløp Nevroendokrine svulster Hovedforløp Forløpsansvarlig overlege Anders Svare,Namsos.Kopi av regionalt standardisert pasientforløp v. 1.0
SPF HMN Nevroendokrine svulster
-
SPF HMN Nevroendokrine svulster Måleparameter
-
Måleparameter-esp monitorering av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Regional prosedyre. St.Olavs EQS Behandling
-
Behandling Regional prosedyre St. Olavs EQS Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Regional prosedyre St.Olavs EQS 14-21 (56) Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til første fremmøte i utredende avdeling 14 kalenderdager
Fra første fremmøet i utredende avdeling til avsluttet utredning ( beslutning tas) 21 kalenderdager
Fra henvisning mottatt, til start behandling 56 kalenderdager Prosesskart