Standardisert pasientforløpTestikkelkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege: Tron Tronsen, Levanger. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.1
Regional prosedyre Testikkelkreft
-
Regional prosedyre Testikkelkreft Måleparameter
-
Måleparameter esp-monitorering standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell  Pasientinformasjon
-
Informasjonsmateriell  Pasientinformasjon Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Regional prosedyre. Behandling
-
Behandling-Regional prosedyre. Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT 31-38 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling-31-38  Kalenderdager. Prosesskart