Standardisert pasientforløpTestikkelkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege: Tron Tronsen, Levanger. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.1
Regional prosedyre Testikkelkreft
-
Regional prosedyre Testikkelkreft M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter esp-monitorering standardiserte pasientforl\x{fffd}p Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell  Pasientinformasjon
-
Informasjonsmateriell  Pasientinformasjon Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Regional prosedyre. Behandling
-
Behandling-Regional prosedyre. Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT 31-38 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling-31-38  Kalenderdager. Prosesskart