Standardisert pasientforløp Kreft i spiserør og magesekk. Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos v. 1.2
A32A
-
Start pakkeforløp- Henvisning mottatt A32O
-
overføring til annet helseforetak/ sykehus A32CK A32CM A32CA A32CI
-
Beslutning om initial behandling A32FL A32FO A32FI
-
Behandling start A32FK A32FM A32FS
-
Behandling start A32B
-
Biopsi-prøvetaking utført A32S
-
Utredning start-første fremmøte A32A
-
Start pakkeforløp- Henvisning mottatt Mottak henvisning
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Behandlingsstart innen 43 kalenderdager fra start
-
Helsedireketoratet: Forløpstider i pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk
Fra første fremmøte i utredende avdeling til behandlingsbeslutning, maks 21 kalenderdager
-
Helsedireketoratet: Forløpstider i pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk
Gastroskopi innen 8 kalenderdager
-
Helsedireketoratet: Forløpstider i pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk
Mottak henvisning
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Til hovedforløp HNT
-
Til hovedforløp HNT Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Regional prosedyre Behandling
-
Behandling- Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT 1 dag mottak henvisning
-
Forløpstider.1 dag mottak henvisning Prosesskart