Standardisert pasientforløp Kreft i spiserør og magesekk. Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos v. 1.2
A32A
-
Start pakkeforl\x{fffd}p- Henvisning mottatt A32O
-
overf\x{fffd}ring til annet helseforetak/ sykehus A32CK A32CM A32CA A32CI
-
Beslutning om initial behandling A32FL A32FO A32FI
-
Behandling start A32FK A32FM A32FS
-
Behandling start A32B
-
Biopsi-pr\x{fffd}vetaking utf\x{fffd}rt A32S
-
Utredning start-f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te A32A
-
Start pakkeforl\x{fffd}p- Henvisning mottatt Mottak henvisning
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Behandlingsstart innen 43 kalenderdager fra start
-
Helsedireketoratet: Forl\x{fffd}pstider i pakkeforl\x{fffd}p for kreft i spiser\x{fffd}r og magesekk
Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling til behandlingsbeslutning, maks 21 kalenderdager
-
Helsedireketoratet: Forl\x{fffd}pstider i pakkeforl\x{fffd}p for kreft i spiser\x{fffd}r og magesekk
Gastroskopi innen 8 kalenderdager
-
Helsedireketoratet: Forl\x{fffd}pstider i pakkeforl\x{fffd}p for kreft i spiser\x{fffd}r og magesekk
Mottak henvisning
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Til hovedforl\x{fffd}p HNT
-
Til hovedforl\x{fffd}p HNT Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Regional prosedyre Behandling
-
Behandling- Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT 1 dag mottak henvisning
-
Forl\x{fffd}pstider.1 dag mottak henvisning Prosesskart