Standardisert pasientforløp Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Kristina Devik, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.1
SPF HMN  ALS
-
SPF HMN  ALS Måleparameter
-
Måleparameter- Ingen informasjon tilgjengelig Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Terminal fase
-
Terminal fase Individuell oppfølging etter diagnose
-
Individuell oppfølging etter diagnose Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Tidlslinje
-
Tidlslinje Prosesskart