Standardisert pasientforløp Prostatakreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Karsten Vada, Levanger. Basert på regionalt standardisert pasientforløp. v. 1.2
SPF HMN Prostatakreft
-
SPF HMN Prostatakreft Måleparameter
-
Måleparameter -eSP monitorering av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Behandling
-
Behandling Link til St. Olav- Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning 37-66 kalenderdager
-
37-66 kalenderdager Fra henvisning mottatt til start behandling 37-66 kalenderdager Prosesskart