Standardisert pasientforløp Prostatakreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen v. 1.3

37-66 kalenderdagerHenvisning ogutredningBehandlingKontroll ogoppfølgingInformasjonsmateriellNasjonalthandlingsprogram/retningslinjerPrimærhelsetjenestenMåleparameterSPF HMNProstatakreftStandardisert pasientforløp Prostatakreft