Standardisert pasientforløp Tykk og endetarmskreft. Delforløp. Behandling.Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos v. 1.3
Kontroll og oppfølging
-
Regional prosedyre, HNT følger samme prosedyre Henvisning og utredning Neoadjuvant radiokjemi ved endetarmskreft-Regional prosedyre Lindrende behandling Adjuvant kjemoterapi Livsforlengende systemisk behandling Til hovedforløp Neoadjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft Primær kirurgisk behandling Prosesskart