Standardisert pasientforløp Tykk og endetarmskreft. Delforløp. Behandling.Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos v. 1.3
Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Regional prosedyre, HNT f\x{fffd}lger samme prosedyre Henvisning og utredning Neoadjuvant radiokjemi ved endetarmskreft-Regional prosedyre Lindrende behandling Adjuvant kjemoterapi Livsforlengende systemisk behandling Til hovedforl\x{fffd}p Neoadjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft Prim\x{fffd}r kirurgisk behandling Prosesskart