Standardisert pasientforløp Prostatakreft. Delforløp. Behandling. Forløpsansvarlig overlege Karsten Vada, Levanger v. 1.2
A16FL A16FL A16FM A16FS A16FK A16FO Til hovedforløp
-
Til hovedforløp. Klikk for hovedforløp Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging. Klikk for delforløp Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning,utføres på lokalsykehus. Klikk for delforløp Symptomlindrende behandling
-
Symptomlindrende behandling. Klikk for  delforløp Hormonbehandling
-
Hormonbehandling. Klikk for delforløp Livsforlengende sytemisk behandling
-
Livsforlengende sytemisk behandling. Klikk for delforløp Strålebehandling med/ uten hormonbehandling
-
Strålebehandling med/ uten hormonbehandling. Klikk for delforløp. Aktiv overvåking(ingen behandling)
-
Pasienter vurderes etter kriterier og følges med blodprøver. Klikk for retnigslinje. Kirurgisk behandling og oppfølging
-
Kirurgisk behandling. Klikk for delforløp. Tidsangivelser under
-
Fra avsluttet utredning, til start behandling, 3-32 dager Prosesskart