Standardisert pasientforløp Prostatakreft. Delforløp. Behandling. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen, Levanger v. 1.3
Tidsangivelser underKurativbehandlingKirurgisk behandling og oppfølgingAktiv overvåking(ingen behandling)StrålebehandlingLivsforlengende systemisk behandlingHormonbehandlingSymptomlindrende behandlingHenvisning og utredningKontroll og oppfølgingBehandlingIkke- kurativbehandlingTil hovedforløp(32 dager etter endt utredning)(32 dager etter endt utredning)(3 dager etter endt utredning)A16FOA16FKA16FSA16FMA16FLA16FL(3 dager etter endt utredning)