SN- Hoftebrudd v. 1.9
HoftebruddPrehospitaltBehandlingOpptreningGjelder Sykehuset Namsos, HelseNord-Trøndelag HFBakgrunnsinformasjonMålinger ogregisteringerDette forløpetbeskriverbehandling av allepasienter medfractur i proksimalefemur ende ( brudd iøvre del avlårbeinet).Forløpsansvarlig: Knut Erik MoenAuneInformasjon tilpasient ogpårørende