Standardisert pasientforløp Skjoldbruskkjertelkreft Hovedforløp Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.1
Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning SPF HMN Skjolbruskkjertelkreft
-
SPF HMN Skjolbruskkjertelkreft M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter- esp monitorering av standardiserte pasientforl\x{fffd}p Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Regional prosedyre.St. Olavs EQS Behandling
-
Behandling Regional prosedyre St.Olavs EQS 41 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling-41 Kalenderdager Prosesskart