Standardisert pasientforløp Skjoldbruskkjertelkreft Hovedforløp Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.1
Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning SPF HMN Skjolbruskkjertelkreft
-
SPF HMN Skjolbruskkjertelkreft Måleparameter
-
Måleparameter- esp monitorering av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Regional prosedyre.St. Olavs EQS Behandling
-
Behandling Regional prosedyre St.Olavs EQS 41 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til start behandling-41 Kalenderdager Prosesskart