Standardisert pasientforløp Blærekreft. Delforløp.Kontroll og oppfølging.Forløpsansvarlig overlege Tron Tronsen v. 1.1
etter kurativ str\x{fffd}lebehandling for muskelinfiltrerende bl\x{fffd}rekrefet-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. F\x{fffd}lges opp p\x{fffd} St. Olav etter kiruurgisk behandling for muskelinfiltrerende bl\x{fffd}rekreft-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. F\x{fffd}lges opp p\x{fffd} St. Olav  IKKE muskelinfiltrerende bl\x{fffd}rekreft, h\x{fffd}y risiko-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. F\x{fffd}lges opp p\x{fffd} lokalsykehus Ikke muskelinfiltrerende bl\x{fffd}rekreft, lav risiko-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre.F\x{fffd}lges opp p\x{fffd} Lokal sykehus Til hovedforl\x{fffd}p HNT
-
Til hovedforl\x{fffd}p HNT Henvisning og utredning HNT
-
Henvisning og utredning HNT Behandling HNT og HMN
-
Behandling HNT og HMN Prosesskart