Standardisert pasientforløp Blærekreft. Delforløp.Kontroll og oppfølging.Forløpsansvarlig overlege Tron Tronsen v. 1.1
etter kurativ strålebehandling for muskelinfiltrerende blærekrefet-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Følges opp på St. Olav etter kiruurgisk behandling for muskelinfiltrerende blærekreft-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Følges opp på St. Olav  IKKE muskelinfiltrerende blærekreft, høy risiko-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Følges opp på lokalsykehus Ikke muskelinfiltrerende blærekreft, lav risiko-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre.Følges opp på Lokal sykehus Til hovedforløp HNT
-
Til hovedforløp HNT Henvisning og utredning HNT
-
Henvisning og utredning HNT Behandling HNT og HMN
-
Behandling HNT og HMN Prosesskart