Standardisert pasientforløp Skjoldbruskkjertelkreft Delforløp Henvisning, utredning og diagnostikk Forløpsansvarlig overlege Knut, Holmen, Levanger v. 1.0
A37CK A37CM  A37CA  A37CI
-
Beslutning ved initial behandling A37O
-
Overf\x{fffd}ring til annet helseforetak/sykehus A37S
-
Start pakkeforl\x{fffd}p A37A
-
Start pakkeforl\x{fffd}p Behandlings beslutning
-
Klikk for mer info Skal ikke ha kirurgi
-
Sm\x{fffd} asymmetriske kolloid knuter eller cyster, p\x{fffd} under 4 cm. eller struma, krever ingen videre tiltak. Pasienten tar kontakt med lege dersom symptomer oppst\x{fffd}r. Radiojod behandling
-
Regional prosedyre-Radiojod behandling som utf\x{fffd}res p\x{fffd} St. Olav 21 kalenderdager
-
21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling 10 kalenderdager
-
10 kalenderdager
Fra f\x{fffd}rste fremmm\x{fffd}te i utredende avdeling til avsluttet utredning ( beslutning tas) Preoperative forberedelse
-
Pasienter med lang reisevei-kommer dagen f\x{fffd}r til preop. og legges inn p\x{fffd} St.Olav.
Pasienter med kort reisevei-preop.ca. 1 uke f\x{fffd}r
*evt.supplerende bildediagnostikk
*cytologisvar
*klikk for mer informasjon Utredning kirurgisk poliklinikk
-
Klikk for mer info Henvisning vurderes
-
Skal vurderes innen to dager etter mottatt henvisning. Henvisninger fra lokalsykehusene  g\x{fffd}r direkte til behandlingsbeslutning p\x{fffd} MDT m\x{fffd}te-Thyreoidea. Disse pasientene er ferdig utredet ved lokalsykehus- start pakkeforl\x{fffd}p. Til hovedforl\x{fffd}p HNT
-
Til hovedforl\x{fffd}p HNT Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Regional prosedyre-Kontroll og oppf\x{fffd}lging Kirurgisk Behandling
-
Regional prosedyre-Kirurgisk Behandling som tf\x{fffd}res p\x{fffd} St. Olav Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning 10 kalenderdager
-
10 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling Prosesskart