Standardisert pasientforløp Skjoldbruskkjertelkreft Delforløp Henvisning, utredning og diagnostikk Forløpsansvarlig overlege Knut, Holmen, Levanger v. 1.0
A37CK A37CM  A37CA  A37CI
-
Beslutning ved initial behandling A37O
-
Overføring til annet helseforetak/sykehus A37S
-
Start pakkeforløp A37A
-
Start pakkeforløp Behandlings beslutning
-
Klikk for mer info Skal ikke ha kirurgi
-
Små asymmetriske kolloid knuter eller cyster, på under 4 cm. eller struma, krever ingen videre tiltak. Pasienten tar kontakt med lege dersom symptomer oppstår. Radiojod behandling
-
Regional prosedyre-Radiojod behandling som utføres på St. Olav 21 kalenderdager
-
21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling 10 kalenderdager
-
10 kalenderdager
Fra første fremmmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning ( beslutning tas) Preoperative forberedelse
-
Pasienter med lang reisevei-kommer dagen før til preop. og legges inn på St.Olav.
Pasienter med kort reisevei-preop.ca. 1 uke før
*evt.supplerende bildediagnostikk
*cytologisvar
*klikk for mer informasjon Utredning kirurgisk poliklinikk
-
Klikk for mer info Henvisning vurderes
-
Skal vurderes innen to dager etter mottatt henvisning. Henvisninger fra lokalsykehusene  går direkte til behandlingsbeslutning på MDT møte-Thyreoidea. Disse pasientene er ferdig utredet ved lokalsykehus- start pakkeforløp. Til hovedforløp HNT
-
Til hovedforløp HNT Kontroll og oppfølging
-
Regional prosedyre-Kontroll og oppfølging Kirurgisk Behandling
-
Regional prosedyre-Kirurgisk Behandling som tføres på St. Olav Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning 10 kalenderdager
-
10 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til første fremmøte i utredende avdeling Prosesskart