Standardisert pasientforløp Lungekreft Delforløp Henvisning, utredning og diagnostikk Forløpsansvarlig overlege Per Arne Oppegaard v. 1.1
A26A A26CK  A26CL  A26CA  A26CM A26S A26B A26S Kontroll og oppf\x{fffd}lging (regional prosedyre) HNT og HMN Liivsforlengende systematisk behandling Regional prosedyre Palliativ behandling generelt Regional prosedyre Palliativ str\x{fffd}lebehandling Regional prosedyre Evt. adjuvant/ postoperativ behandling Regional prosedyre Kjemoradioterapi LD-SCLC  Regional prosedyre Str\x{fffd}leterapi med evt. kjemoterapi Regional prosedyre Kirugisk behandling Regional prosedyre 21 kalenderdager
-
Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling til avsluttet utredning Bronchoskopi / EBUS Mottak og vurdeirng av henvisning
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive 1.gangs legevurdering PET- CT CT Thorax / abdomen Til hovedforl\x{fffd}p HNT Behandling. HNT og HMN Patologisk unders\x{fffd}kelse (svar innen 4 dager) 7 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te utredende avdeling Klinisk beslutning MDT m\x{fffd}te Prosesskart