Standardisert pasientforløp Lungekreft Delforløp Henvisning, utredning og diagnostikk Forløpsansvarlig overlege Per Arne Oppegaard v. 1.1
A26A A26CK  A26CL  A26CA  A26CM A26S A26B A26S Kontroll og oppfølging (regional prosedyre) HNT og HMN Liivsforlengende systematisk behandling Regional prosedyre Palliativ behandling generelt Regional prosedyre Palliativ strålebehandling Regional prosedyre Evt. adjuvant/ postoperativ behandling Regional prosedyre Kjemoradioterapi LD-SCLC  Regional prosedyre Stråleterapi med evt. kjemoterapi Regional prosedyre Kirugisk behandling Regional prosedyre 21 kalenderdager
-
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning Bronchoskopi / EBUS Mottak og vurdeirng av henvisning
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive 1.gangs legevurdering PET- CT CT Thorax / abdomen Til hovedforløp HNT Behandling. HNT og HMN Patologisk undersøkelse (svar innen 4 dager) 7 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling Klinisk beslutning MDT møte Prosesskart