Standardisert pasientforløp Nyrekreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen. Basert på regionalt standardisert pasientforløp. v. 1.2
Regional prosedyre Nyrekreft
-
Regional prosedyre Nyrekreft M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter esp monitorering av standardiserte pasientforl\x{fffd}p Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriel Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging, lav, middels,og h\x{fffd}y risiko. Forl\x{fffd}p ved metastaser. Regional prosedyre Behandling
-
Behandling HNT Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT 43 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til start behandling-43 kalenderdager Prosesskart