Standardisert pasientforløp Nyrekreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen. Basert på regionalt standardisert pasientforløp. v. 1.2
Regional prosedyre Nyrekreft
-
Regional prosedyre Nyrekreft Måleparameter
-
Måleparameter esp monitorering av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriel Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging, lav, middels,og høy risiko. Forløp ved metastaser. Regional prosedyre Behandling
-
Behandling HNT Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT 43 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til start behandling-43 kalenderdager Prosesskart