Standardisert pasientforløp Lungekreft Delforløp Kjemoradioterapi ved LD-SCLC Forløpsansvarlig overlege Per Arne Oppegaard, Levanger v. 1.1
Behandling HNT og HMN A26FM Kontroll og oppf\x{fffd}lging (regional prosedyre) HNT og HMN
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging (regional prosedyre)  HNT og HMN Evt. adjuvant postoperativ behandling Regional prosedyre Palliativ behandling generelt.Regional prosedyre
-
Palliativ behandling generelt.Regional prosedyre Palliativ str\x{fffd}lebehandling.Regional prosedyre
-
Palliativ str\x{fffd}lebehandling.Regional prosedyre Livsforlengende systemisk behandling.Regional prosedyre Str\x{fffd}leterapi, evt. med samtidig kjemoterapi.Regional prosedyre
-
Str\x{fffd}leterapi, evt. med samtidig kjemoterapi.Regional prosedyre Kirurgisk behandling.Regional prosedyre
-
Kirurgisk behandling.Regional prosedyre Start str\x{fffd}lebehandling innen 28 kalenderdager etter start kjemoterapi
-
Start str\x{fffd}lebehandling innen 28 kalenderdager etter start kjemoterapi Til hovedforl\x{fffd}p HNT Kjemoterapi LD-SCLC
-
Kjemoterapi LD-SCLC Fra mottatt henvisning til oppstart kjemoterapi, max 4 kalenderdager
-
Fra mottatt henvisning til oppstart kjemoterapi, max 4 kalenderdager Prosesskart