Standardisert pasientforløp Lungekreft Delforløp Kjemoradioterapi ved LD-SCLC Forløpsansvarlig overlege Per Arne Oppegaard, Levanger v. 1.1
Behandling HNT og HMN A26FM Kontroll og oppfølging (regional prosedyre) HNT og HMN
-
Kontroll og oppfølging (regional prosedyre)  HNT og HMN Evt. adjuvant postoperativ behandling Regional prosedyre Palliativ behandling generelt.Regional prosedyre
-
Palliativ behandling generelt.Regional prosedyre Palliativ strålebehandling.Regional prosedyre
-
Palliativ strålebehandling.Regional prosedyre Livsforlengende systemisk behandling.Regional prosedyre Stråleterapi, evt. med samtidig kjemoterapi.Regional prosedyre
-
Stråleterapi, evt. med samtidig kjemoterapi.Regional prosedyre Kirurgisk behandling.Regional prosedyre
-
Kirurgisk behandling.Regional prosedyre Start strålebehandling innen 28 kalenderdager etter start kjemoterapi
-
Start strålebehandling innen 28 kalenderdager etter start kjemoterapi Til hovedforløp HNT Kjemoterapi LD-SCLC
-
Kjemoterapi LD-SCLC Fra mottatt henvisning til oppstart kjemoterapi, max 4 kalenderdager
-
Fra mottatt henvisning til oppstart kjemoterapi, max 4 kalenderdager Prosesskart