Standardisert pasientforløp. Blærekreft. Delforløp. Behandling.Forløpsansvarlig overlege Tron Tronsen, Levanger v. 1.1
TUR B Kirurgisk behandling-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Til hovedforl\x{fffd}p HNT
-
Til hovedforl\x{fffd}p HNT Kontroll og oppf\x{fffd}lging HNT og HMN
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lgingsprosedyre for HNT og HMN Henvisning og utredning HNT
-
Henvisning og utredning HNT Seksjon for lindrende behandling-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Palliativ str\x{fffd}lebandling/symtomlindring-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Palliativ kirurgi-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Palliativ kjemoterapi-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Evt. neoadjuvant preoperativ kjemoterapi kjemoterapi-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Poliklinisk behandling og oppf\x{fffd}lging-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre Radikal str\x{fffd}lebehandling-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Prosesskart