Standardisert pasientforløp. Blærekreft. Delforløp. Behandling.Forløpsansvarlig overlege Tron Tronsen, Levanger v. 1.1
TUR B Kirurgisk behandling-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Til hovedforløp HNT
-
Til hovedforløp HNT Kontroll og oppfølging HNT og HMN
-
Kontroll og oppfølgingsprosedyre for HNT og HMN Henvisning og utredning HNT
-
Henvisning og utredning HNT Seksjon for lindrende behandling-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Palliativ strålebandling/symtomlindring-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Palliativ kirurgi-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Palliativ kjemoterapi-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Evt. neoadjuvant preoperativ kjemoterapi kjemoterapi-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Poliklinisk behandling og oppfølging-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre Radikal strålebehandling-Regional prosedyre.
-
Regional prosedyre. Prosesskart