Standardisert pasientforløp Tykk og endetarmskreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp. v. 1.2
35 -39 kalenderdagerKompetanseHenvisning ogutredningBehandlingKontroll ogoppfølgingMåleparameterInformasjonsmateriellPrimærhelsetjenestenNasjonalthandlingsprogram/retningslinjerRegional prosedyre.Tykk og endetarmskreftStandardisert pasientforløp Tykk og endetarmskreftEndetarmskreft opereres på Sykehuset Levanger