Standardisert pasientforløp Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos. Kopi av regionalt standardisert pasientforløp v. 1.2
Regional prosedyre Akutt leukemi
-
Regional prosedyre Akutt leukemi M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter- esp monitorering av standardiserte pasientforl\x{fffd}p Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Regional prosedyre Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning  Regional prosedyre  2 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling.- 2 Kalenderdager Prosesskart