Standardisert pasientforløp Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos. Kopi av regionalt standardisert pasientforløp v. 1.2
Regional prosedyre Akutt leukemi
-
Regional prosedyre Akutt leukemi Måleparameter
-
Måleparameter- esp monitorering av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Regional prosedyre Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning  Regional prosedyre  2 Kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt, til første fremmøte i utredende avdeling.- 2 Kalenderdager Prosesskart