Standardisert pasientforløp: Eggstokkreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Eilertsen, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.3
Regional prosedyre Eggstokkreft
-
Regional prosedyre via St.Olavs EQS, samt publicversjon Eggstokkreft Nasjonalt handlingsprogram/ retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram/ retningslinjer M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter esp- monitorering av standardiserte pasientforl\x{fffd}p Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Kompetanse
-
Kompetanse Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning 30-36 kalenderdager
-
30-36 kalenderdager Fra henvisning mottatt til start medikamentell/ kirurgisk behandling Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging. Kontrollskjema, som St. Olav Behandling
-
Behandling Utf\x{fffd}res ved St. Olav Prosesskart