Standardisert pasientforløp: Eggstokkreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Eilertsen, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.3
Regional prosedyre Eggstokkreft
-
Regional prosedyre via St.Olavs EQS, samt publicversjon Eggstokkreft Nasjonalt handlingsprogram/ retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram/ retningslinjer Måleparameter
-
Måleparameter esp- monitorering av standardiserte pasientforløp Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Kompetanse
-
Kompetanse Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning 30-36 kalenderdager
-
30-36 kalenderdager Fra henvisning mottatt til start medikamentell/ kirurgisk behandling Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging. Kontrollskjema, som St. Olav Behandling
-
Behandling Utføres ved St. Olav Prosesskart