Standardisert pasientforløp Tykk og endetarmskreft. Henvisning og utredning.Delforløp. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos v. 1.2
Endoskopi innen 8dagerVurdering oginnkallingBehandlingsbeslutning innen 21 dager frastartOperasjon innen 35dager fra start1 dag på mottakhenvisningSymptomoppstårPalliativ kirurgiskintervensjonMottakhenvisningPrimær kirurgiskbehandlingRektoskopi +biopsiNeoadjuvantkjemoterapi vedtykktarmskreftOverføring av pas.mellom sykehusLivsforlengendesystemisk behandlingVurdere viderehenvisningLindrende behandlingKontroll og oppfølgingHjemAdjuvant kjemoterapiHenvisendeinstansKurativ behandlingMedisinskinntakskontor,poliklinikkgastrolab.Avdeling forlaboratoriemedisinSt.OlavHenvisning ogutredningNeoadjuvantradiokjemi vedendetarmskreftTil hovedforløpAnalayse avbiopsiKoloskopi og biospi,Henvisning kirurg.Konsultasjonfastlege/ akuttinnnlegelseTil kurativbehandlingBehandlingsbeslutning:Preoperativ poliklinikkeller på MDT møteBlodprøverPasient avventerinnkalling til CTog/ eller MRMottakhenvisningTil ikke kurativbehandlingPasientCT Thorax/abdomen/ bekken.MR bekkenPasientA12A* fastlegeA12B* akuttA12S*fra andresykehus/innleggelseA12BavdelingerA12CK A12CM A12CAA12CIKlinikk forbildediagnostikkA12FKA12FMA12FSA12FLA12FOA12FIA12AIkke kurativbehandlingA12OKirurgiskavdelingGastropoliklinikkenKirurgisk klinikk,avdeling forgastroetnerologiskkirurgiAkuttHNT