Standardisert pasientforløp Prostatakreft. Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Karsten Vada, Levanger v. 1.2
Overlege vurderer henvisning-uten MR
-
Ved åpenbar og sikker metastatisk canser prostata, er det behov  for en rask time ved kir. pol. med evt. biopsi uten å gå veien om MR først.
Ellers skal første time være MR prostata, som henv. av urolog. Behandling
-
Behandling LInk til St. Olav- Regional prosedyre A16FM A16 FO A16FI A16FO A16FK A16FS A16CA  A16CM  A16CK  A16CI A16A A16S Overlege vurderer henvisning- med MR
-
Ved åpenbar og sikker metastatisk canser prostata, er det behov  for en rask time ved kir. pol. med evt. biopsi uten å gå veien om MR først.
Ellers skal første time være MR prostata, som henv. av urolog.
Klikk for detaljert prosedyre MR. Brev til pasient
-
MR sjekkliste før MR Evt. Ny MR/ skjelletscintigrafi Mottak henvisning
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i Docu Live Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Aktiv monitorering Til hovedforløp
-
Til hovedforløp Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Prosesskart