Standardisert pasientforløp Prostatakreft. Delforløp. Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Vegar Karlsen, Levanger v. 1.3
Vurdering av henvisning2 kalenderdagerUndersøker oghenviserMottak henvisningHjemHenvisendeinstansKirurgiskinntakskontorHenvisning og utredningTil hovedforløpMR innen 8 kalenderdager6-8 uker fra biopsi tiloperasjonBehandlingsbeslutning innen 14 dager* Fastlege* Andre sykehus/avdelingerKirurgisk behandling og oppfølgingStrålebehandling med/ utenhormonbehandlingLivsforlengende systematisk behandling* AkuttinnleggelseSymtomlindrende behandlingKontroll og oppfølgingIkke kurativbehandlingKurativbehandlingSykdom oppstår,tilfeldig funnEvt. Ny MR/skjelletscintigrafiMRAnalyserebiopsiTime til utredning og biopsiSamtale medurologKirurgiskPoliklinikkPatologisk avd.St. OlavAvd. forbildediagnostikkKurativbehandlingIkke kurativbehandlingBehandlings-beslutning: *Prostatakreft-poliklinkken.* DiskusjonMDT-møte i spesielletilfellerA16SA16AA16CA A16CM A16CK A16CIA16FO A16FK A16FSA16FM A16FO A16FISvarHøyrisikoSvarSvarHenvisningBehandlingA16 FKA16 FSA16 FLA16 FLOverlege vurdererhenvisningBrev til pasientAktiv monitoreringA16 FOHormonbehandlingA16 FM