Standardisert pasientforløpTykk og endetarmskreft. Delforløp. Kontroller kurativ behandling. Forløpsansavarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Hallvard Græslie, Namsos v. 1.1
Til hovedforløp Kontroll og oppfølging
-
Regional prosedyre, HNT følger samme prosedyre som St.Olav Behandling Henvisning og utredning Kontrollregimet UTEN og MED adjuvant behandling 3 uker til 5 år.  Kontroller utføres på ST. Olav , HNT og  fastlege.
-
Regional prosedyre-klikk på den blå pilen-kontroll og oppfølging- Regional prosedyre. HNT følger samme prosedyre som St.Olav Prosesskart