Standardisert pasientforløp: Føflekkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege: Knut Holmen, Levanger og Svein Ruud, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.2
Regional prosedyre Føflekkreft
-
Regional prosedyre Føflekkreft Måleparameter
-
Måleparameter-esp monitorering av standardiserte pasientforløp Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Regional prosedyre. HNT følger regional prosedyre Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning 35 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til start behandling-35 kalenderdager Prosesskart