Standardisert pasientforløp: Føflekkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege: Knut Holmen, Levanger og Svein Ruud, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.2
Regional prosedyre F\x{fffd}flekkreft
-
Regional prosedyre F\x{fffd}flekkreft M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter-esp monitorering av standardiserte pasientforl\x{fffd}p Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Regional prosedyre. HNT f\x{fffd}lger regional prosedyre Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning 35 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til start behandling-35 kalenderdager Prosesskart