SN- Kneprotese
SN- Kneprotese v. 1.7

Pasientforløp kneproteserUtredningForberedelseBehandlingRehabiliteringGjelder for Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos, HelseNord-TrøndelagBakgrunnsinformasjonMålinger ogregisteringerDette foløpetbeskriver operativbehandling medkneprotese.Forløpsansvalig: AvdelingsoverlegeKnut Erik M. AuneInformasjon tilpasient ogpårørende