SN- Kneprotese v. 1.8
Pasientforløp kneproteserUtredningForberedelseBehandlingRehabiliteringGjelder for Kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos, HelseNord-TrøndelagBakgrunnsinformasjonMålinger ogregisteringerDette foløpetbeskriver operativbehandling medkneprotese.Forløpsansvalig: AvdelingsoverlegeKnut Erik M. AuneInformasjon tilpasient ogpårørende