Standardisert pasientforløp: Eggstokkreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege: Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Eilertsen, Namsos v. 1.2
A21O
-
Overf\x{fffd}rt annet sykehus A22CK  A22CM  A22CA  A22CI
-
Klinisk beslutning-p\x{fffd}vist organspesifikk kreft
Klinisk beslutning-p\x{fffd}vist-Mistanke om annen kreftsykdom
Klinisk beslutning-p\x{fffd}vist- P\x{fffd}vist annen sykdom enn kreft
Klinisk beslutning- Ikke p\x{fffd}vist sykdom
A21FK
-
Behandling start-kirurgisk behandling A21S
-
Utredning start-f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te A21S
-
Utredning start-f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te A21B
-
Biopsi-pr\x{fffd}vetaking utf\x{fffd}rt A21A
-
Start pakkeforl\x{fffd}p- Henvisning mottatt Bildediagnostikk CT med svar til henvisende lege Henvise  til videre behandling gynkreftsenter
-
Overf\x{fffd}rt annet sykehus Mottak av henvisning Timebrev til pasient
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Legeunders\x{fffd}kelse, biopsi og blodpr\x{fffd}ver Lege Fra avsluttet utredning til start behandling, 8-16 kalenderdager
-
Fra avsluttet utredning til start behandling, 8-16 kalenderdager Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te til avsluttet utredning 16 kalenderdager
-
Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te til avsluttet utredning 16 kalenderdager Til hovedforl\x{fffd}p
-
Til hovedforl\x{fffd}p Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Regional prosedyre- Kontrollregime Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning utredning
-
Henvisning utredning Fra henvisning mottatt til f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling 6 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling 6 kalenderdager Prosesskart