Standardisert pasientforløp: Eggstokkreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege: Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Eilertsen, Namsos v. 1.2
A21O
-
Overført annet sykehus A22CK  A22CM  A22CA  A22CI
-
Klinisk beslutning-påvist organspesifikk kreft
Klinisk beslutning-påvist-Mistanke om annen kreftsykdom
Klinisk beslutning-påvist- Påvist annen sykdom enn kreft
Klinisk beslutning- Ikke påvist sykdom
A21FK
-
Behandling start-kirurgisk behandling A21S
-
Utredning start-første fremmøte A21S
-
Utredning start-første fremmøte A21B
-
Biopsi-prøvetaking utført A21A
-
Start pakkeforløp- Henvisning mottatt Bildediagnostikk CT med svar til henvisende lege Henvise  til videre behandling gynkreftsenter
-
Overført annet sykehus Mottak av henvisning Timebrev til pasient
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Legeundersøkelse, biopsi og blodprøver Lege Fra avsluttet utredning til start behandling, 8-16 kalenderdager
-
Fra avsluttet utredning til start behandling, 8-16 kalenderdager Fra første fremmøte til avsluttet utredning 16 kalenderdager
-
Fra første fremmøte til avsluttet utredning 16 kalenderdager Til hovedforløp
-
Til hovedforløp Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Regional prosedyre- Kontrollregime Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning utredning
-
Henvisning utredning Fra henvisning mottatt til første fremmøte i utredende avdeling 6 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til første fremmøte i utredende avdeling 6 kalenderdager Prosesskart