Standardisert pasientforløp Tykk og endetarmskreft. Delforløp. Neoadjuvant radiokjemi ved endetarmskreft. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos v. 1.2
Adjuvant kjemoterapi
-
Adjuvant kjemoterapi Primær kirurgisk behandling
-
Primær kirurgisk behandling Neoadjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft
-
Neoadjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging-Regional prosedyre. HNT følger regional prosedyre Til hovedforløp
-
Til hovedforløp Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Neoadjuvant radiokjemo ved endetarmskreft-Regional prosedyre
-
Neoadjuvant radiokjemo ved endetarmskreft-Regional prosedyre Prosesskart