Standardisert pasientforløp Tykk og endetarmskreft. Delforløp. Neoadjuvant radiokjemi ved endetarmskreft. Forløpsansvarlig overlege Arne Sollie, Levanger og overlege Pieter de Vries, Namsos v. 1.2
Adjuvant kjemoterapi
-
Adjuvant kjemoterapi Prim\x{fffd}r kirurgisk behandling
-
Prim\x{fffd}r kirurgisk behandling Neoadjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft
-
Neoadjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging-Regional prosedyre. HNT f\x{fffd}lger regional prosedyre Til hovedforl\x{fffd}p
-
Til hovedforl\x{fffd}p Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Neoadjuvant radiokjemo ved endetarmskreft-Regional prosedyre
-
Neoadjuvant radiokjemo ved endetarmskreft-Regional prosedyre Prosesskart