Standardisert pasientforløp: Brystkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege: Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.2
Regional prosedyre Bryskreft
-
Regional prosedyre Bryskreft Måleparameter
-
Måleparameter eSP monitorering av standardiserte pasientforløp  Primærhelsetjenesten
-
Primærhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Behandling
-
Behandling Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning 24- 27 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til start behandling Prosesskart