Standardisert pasientforløp: Brystkreft.Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege: Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos. Basert på regionalt standardisert pasientforløp v. 1.2
Regional prosedyre Bryskreft
-
Regional prosedyre Bryskreft M\x{fffd}leparameter
-
M\x{fffd}leparameter eSP monitorering av standardiserte pasientforl\x{fffd}p  Prim\x{fffd}rhelsetjenesten
-
Prim\x{fffd}rhelsetjenesten Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer
-
Nasjonalt handlingsprogram /retningslinjer Informasjonsmateriell
-
Informasjonsmateriell  Kompetanse
-
Kompetanse Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging Behandling
-
Behandling Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning 24- 27 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til start behandling Prosesskart