Standardisert pasientforløp: Brystkreft: Delforløp.Behandling. Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos. v. 1.4
Til hovedforl\x{fffd}p Lindrende behandling Regionalt forl\x{fffd}p for lokalavansert brystkreft Forl\x{fffd}p ved lokalavansert brystkreft ( ca. 10% av pasientene) Str\x{fffd}lebehandling STOLAV Livsforlengende behandling Kirurgisk behandling og kontroll Systemisk behandling Prosesskart