Standardisert pasientforløp: Brystkreft: Delforløp.Behandling. Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos. v. 1.4
Til hovedforløp Lindrende behandling Regionalt forløp for lokalavansert brystkreft Forløp ved lokalavansert brystkreft ( ca. 10% av pasientene) Strålebehandling STOLAV Livsforlengende behandling Kirurgisk behandling og kontroll Systemisk behandling Prosesskart