Standardisert pasientforløp Myelomatose.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos v. 1.2
A04CK  A04CM   A04CA  A04CI
-
Beslutning ved initial behandling A04O
-
Overf\x{fffd}ring annet sykehus A04S
-
Utredning start A04S
-
Utredning start A04S
-
Utredning start A04A
-
Pakkeforl\x{fffd}p start Str\x{fffd}lebehandling ved solit\x{fffd}rt myelom Bildediagnostikk utredning Beinmargspr\x{fffd}ver Behandlingskrevende myelomatose yngre enn 65-70 \x{fffd}r. HMAS (Fase 1- utf\x{fffd}res p\x{fffd} lokalsykehus)
-
> 65 \x{fffd}R. Fase 1- utf\x{fffd}res p\x{fffd} lokalsykehus Behandlingskrevende myelomatose. Systemisk behandling, fra og med >66 \x{fffd}r Solit\x{fffd}rt myelom. Kurativ str\x{fffd}lebehandling Asymtomatisk myelomatose MGUS Time hematolog Vurdering hematolog Mottak og behandling av henvisning
-
Elektronisk / telefonisk henvisning. Halv \x{fffd}yeblikkelig hjelp. 20 kalenderdager
-
Fra f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te i utredende avdeling til avsluttet uttredning, 20 kalenderdager Initial utredning Til hovedforl\x{fffd}p HNT
-
Til hovedforl\x{fffd}p HNT Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging HNT og St. Olav Behandlingsoversikt HMN. Noe av behandlingen utf\x{fffd}res i HNT
-
Behandlingsoversikt HMN. Noe av behandlingen utf\x{fffd}res i HNT Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT 7 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til 1.fremm\x{fffd}te 7 kalenderdager Prosesskart