Standardisert pasientforløp Myelomatose.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege Annbjørn Johansen, Namsos v. 1.2
A04CK  A04CM   A04CA  A04CI
-
Beslutning ved initial behandling A04O
-
Overføring annet sykehus A04S
-
Utredning start A04S
-
Utredning start A04S
-
Utredning start A04A
-
Pakkeforløp start Strålebehandling ved solitært myelom Bildediagnostikk utredning Beinmargsprøver Behandlingskrevende myelomatose yngre enn 65-70 år. HMAS (Fase 1- utføres på lokalsykehus)
-
> 65 ÅR. Fase 1- utføres på lokalsykehus Behandlingskrevende myelomatose. Systemisk behandling, fra og med >66 år Solitært myelom. Kurativ strålebehandling Asymtomatisk myelomatose MGUS Time hematolog Vurdering hematolog Mottak og behandling av henvisning
-
Elektronisk / telefonisk henvisning. Halv øyeblikkelig hjelp. 20 kalenderdager
-
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet uttredning, 20 kalenderdager Initial utredning Til hovedforløp HNT
-
Til hovedforløp HNT Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging HNT og St. Olav Behandlingsoversikt HMN. Noe av behandlingen utføres i HNT
-
Behandlingsoversikt HMN. Noe av behandlingen utføres i HNT Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning HNT 7 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til 1.fremmøte 7 kalenderdager Prosesskart