Standardisert pasientforløp: Livmorkreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege: Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Bjørsvik Eilertsen, Namsos v. 1.4
A20CK A20CM A20CA A20CI
-
Klinisk beslutning-p\x{fffd}vist organspesifikk kreft
Klinisk beslutning-p\x{fffd}vist-Mistanke om annen kreftsykdom
Klinisk beslutning-p\x{fffd}vist- P\x{fffd}vist annen sykdom enn kreft
Klinisk beslutning- Ikke p\x{fffd}vist sykdom
A20O
-
Overf\x{fffd}rt annet sykehus A20A
-
Utredning start-f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te A20S
-
Utredning start-f\x{fffd}rste fremm\x{fffd}te Inntakskontor BFK. Timebrev til pasient
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Innkalling
-
Pasienten innkalles pr. brev eller telefon CT Thorax/ abdomen/ bekken/ MR/ biopsisvar
-
MR bekken, lymfeknuter, CT thorax, bekken, rtg. Thorax Behandlingsbeslutning MDTm\x{fffd}te
-
Ved begrunnet mistanke eller biopsisvar. Avgj\x{fffd}r om pasienten er i lavrisiko eller h\x{fffd}yrisikogruppe.
Informer pasient om vedtak.
MDF best\x{fffd}r av gynekolog, radiolog, patolog, evt. onkolog(str\x{fffd}leavd.) og pasientkoordinator Begrunnet mistanke om kreft
-
Klinisk postmeopausal bl\x{fffd}ding, postcoital bl\x{fffd}dning, uregelmessige bl\x{fffd}dninger eller cellepr\x{fffd}ve som gir mistanke om kreft. Pasienten er i risikogruppe Legeunders\x{fffd}kelse /GU med biopsi
-
Legeunders\x{fffd}kelse /GU med biopsi
Gu, ultralyd, pipelle, abrasio Fastlege
-
KLinisk postmenopasusal bl\x{fffd}dning, uregelmessige bl\x{fffd}dinger eller cellepr\x{fffd}ve som gir mistanke om kreft. Henvise til avtalespesialist elel lokalsykehus. Avvente informasjon
-
Pasienten f\x{fffd}r beskjed om og hvor behandling ( kirurgi) skal foreg\x{fffd} Til hovedforl\x{fffd}p.
-
Lokal prosedyre Kontroll og oppf\x{fffd}lging
-
Regional prosedyre-St.Olav Behandling
-
Utf\x{fffd}res p\x{fffd} St. Olav. Regional prosedyre Sykdom oppst\x{fffd}r
-
Symptomer kan v\x{fffd}re postmenopausal bl\x{fffd}dning, uregelmessige bl\x{fffd}dninger Prosesskart