Standardisert pasientforløp: Livmorkreft.Delforløp.Henvisning, utredning og diagnostikk. Forløpsansvarlig overlege: Marit Heggdal, Levanger og overlege Tina Bjørsvik Eilertsen, Namsos v. 1.4
A20CK A20CM A20CA A20CI
-
Klinisk beslutning-påvist organspesifikk kreft
Klinisk beslutning-påvist-Mistanke om annen kreftsykdom
Klinisk beslutning-påvist- Påvist annen sykdom enn kreft
Klinisk beslutning- Ikke påvist sykdom
A20O
-
Overført annet sykehus A20A
-
Utredning start-første fremmøte A20S
-
Utredning start-første fremmøte Inntakskontor BFK. Timebrev til pasient
-
Mottak, vurdering og prioritering av elektroniske nyhenvisninger i DocuLive Innkalling
-
Pasienten innkalles pr. brev eller telefon CT Thorax/ abdomen/ bekken/ MR/ biopsisvar
-
MR bekken, lymfeknuter, CT thorax, bekken, rtg. Thorax Behandlingsbeslutning MDTmøte
-
Ved begrunnet mistanke eller biopsisvar. Avgjør om pasienten er i lavrisiko eller høyrisikogruppe.
Informer pasient om vedtak.
MDF består av gynekolog, radiolog, patolog, evt. onkolog(stråleavd.) og pasientkoordinator Begrunnet mistanke om kreft
-
Klinisk postmeopausal bløding, postcoital blødning, uregelmessige blødninger eller celleprøve som gir mistanke om kreft. Pasienten er i risikogruppe Legeundersøkelse /GU med biopsi
-
Legeundersøkelse /GU med biopsi
Gu, ultralyd, pipelle, abrasio Fastlege
-
KLinisk postmenopasusal blødning, uregelmessige blødinger eller celleprøve som gir mistanke om kreft. Henvise til avtalespesialist elel lokalsykehus. Avvente informasjon
-
Pasienten får beskjed om og hvor behandling ( kirurgi) skal foregå Til hovedforløp.
-
Lokal prosedyre Kontroll og oppfølging
-
Regional prosedyre-St.Olav Behandling
-
Utføres på St. Olav. Regional prosedyre Sykdom oppstår
-
Symptomer kan være postmenopausal blødning, uregelmessige blødninger Prosesskart