Standardisert pasientforløp Lungekreft Delforløp Behandling Forløpsansvarlig overlege Per Arne Oppegard v. 1.1
Til hovedforløp HNT
-
Til hovedforløp HNT Kontroll og oppfølging (regional prosedyre) HNT og HMN
-
Kontroll og oppfølging (regional prosedyre) HNT og HMN Henvisning og utredning HNT
-
Henvisning og utredning HNT Palliativ behandling generelt. Regional prosedyre
-
Palliativ behandling generelt. Regional prosedyre Palliativ strålebandling. Regional prosedyre
-
Palliativ strålebandling. Regional prosedyre Livsforlengende sytematisk behandling.Regional prosedyre
-
Livsforlengende sytematisk behandling.Regional prosedyre Kjemoradioterapi LD-SCLC. HNT
-
Kjemoradioterapi LD-SCLC. HNT Stråleterapi med evt. samtidig kjemoterapi.Regional prosedyre
-
Stråleterapi med evt. samtidig kjemoterapi.Regional prosedyre Kirurgisk behandling og kontroll. Regional prosedyre
-
Kirurgisk behandling og kontroll. Regional prosedyre Evt. adjuvant postoperativ behandling. Regional prosedyre
-
Evt. adjuvant postoperativ behandling. Regional prosedyre Prosesskart