Standardisert pasientforløp Lungekreft Delforløp Behandling Forløpsansvarlig overlege Per Arne Oppegard v. 1.1
Til hovedforl\x{fffd}p HNT
-
Til hovedforl\x{fffd}p HNT Kontroll og oppf\x{fffd}lging (regional prosedyre) HNT og HMN
-
Kontroll og oppf\x{fffd}lging (regional prosedyre) HNT og HMN Henvisning og utredning HNT
-
Henvisning og utredning HNT Palliativ behandling generelt. Regional prosedyre
-
Palliativ behandling generelt. Regional prosedyre Palliativ str\x{fffd}lebandling. Regional prosedyre
-
Palliativ str\x{fffd}lebandling. Regional prosedyre Livsforlengende sytematisk behandling.Regional prosedyre
-
Livsforlengende sytematisk behandling.Regional prosedyre Kjemoradioterapi LD-SCLC. HNT
-
Kjemoradioterapi LD-SCLC. HNT Str\x{fffd}leterapi med evt. samtidig kjemoterapi.Regional prosedyre
-
Str\x{fffd}leterapi med evt. samtidig kjemoterapi.Regional prosedyre Kirurgisk behandling og kontroll. Regional prosedyre
-
Kirurgisk behandling og kontroll. Regional prosedyre Evt. adjuvant postoperativ behandling. Regional prosedyre
-
Evt. adjuvant postoperativ behandling. Regional prosedyre Prosesskart